Ознака: алергија на хранаѓ

Што треба да знаете за алергиите – какви видови има и кои се знаците?

Алергија е прекумерна реакција на организмот на специфична, инаку нештетна материја или повеќе од нив, познати под зедничко име – АЛЕРГЕНИ, дури и тогаш кога се присутни во мала концентрација. Алергијата е…