Ознака: дезинтрометрија

Хормони, лекови, начин на живот – Кои се најголемите ризик фактори за остеопороза

Голем број ризик фактори може да ја зголемат веројатноста од развој на остеопороза, како возраста, расата, начинот на живот, медицинските состојби, лекови и друго. НЕПРОМЕНЛИВИ РИЗИК ФАКТОРИ Некои од ризик факторите за…