Ознака: жени

ГОНОРЕЈА

Може со сигурност да се каже дека полово преносливите болести се се почести и дека ги погодуваат сите луѓе, без оглед на годините и полот. Една од тие болести, која може да…

Што е хуман папилома вирус?

Хуман папилома вирусот – ХПВ ја предизвикува најчестата полово пренослива инфекција во светот и е одговорен за речиси сите случаи на карцином на грлото на матката. Гениталната инфекција со хуман папилома вирус…