Ознака: кардиологија

Кои се причините за повторување на инфаркт

Срцевиот удар е предизвикан од корнонарна болест која може да го зафати било која коронарен крвен сад, па ако ударот се случил на еден крвен сад, а пациентот не се придржува на…