Ознака: ментално здравје

Како се манифестира тешка депресија, а како и шизофренија

Тешко депресивно пореметување Тешкото депресивно пореметување е нарушување на расположението кое карактеризира трајно депресивно расположение кое оневозможува нормално функционирање. Симптомите понекогаш може да бидат толку интензивни да влијаат на способноста на извршување…

Како изгледа депресивно лице

Кога депресивната епизода се манифестира по прв пат се поставува дијагноза “прва депресивна епизода“. Ако болниот со депресивна епизода има во анамнезата и хипоманична или манична епизода, се зборува за биполарна депресија…