Ознака: симптомиѓ

 ГЛАВОБОЛКА

Главоболката е една од тегобите што ја искусил речиси секој човек и претставува еден од најчестите симптопми со кој се доаѓа на лекар. Важно е да се препознае видот на главоболката, дали…