Ознака: физички знаци на депресија

ДЕПРЕСИЈА – Физички симптоми

Клиничката депресија е ментално нарушување кое се карактеризира со лошо расположение, ниска самодоверба и губење на интерес за некогаш сакани активности. Не постои лабораториски тест за депресија, иако психијатрите понекогаш бараат тестови…