Пострауматско стресно пореметување или опсесивно-компулсивно нарушување? Која е разликата во симптомите

Што е пострауматско стресно пореметување?

Посттрауматското стресно нарушување е анксиозно нарушување кое се карактеризира со чести флешбекови и ноќни кошмари поврзани со некои претходно преживеани искуства или сведочење на трауматично и по живот опасно случување. Симптомите можат да бидат толку сериозни да ве блокираат во извршувањето на секојдневните активности и обврски.

СИМПТОМИ

 • Чести и несакани сеќавања на некое случување
 • Ноќни кошмари кои вклучуваат траума
 • Физичка реакција на случување кое делува како тригер за труматски сеќавања
 • Избегнување разговор за труматичното случување
 • Активно избегнување на луѓе, места и работи кои може да делуваат како тигер за размислување за траумата
 • Чувство на безнадежност
 • Губење на помнењето поврзано со трауматични случувања
 • Недостаток на интерес за нормални секојдневни активности
 • Неможност за воспоставување блиски релации
 • Чувство дека некој постојано ве демне
 • Чувство дека сте во постојана опасност
 • Неспособност за концентрација
 • Раздразливост
 • Несоница
 • Уживање во опојни дроги или алкохол
 • Ризично однесување

Што е опсесивно-компулсивно нарушување

Опсесивно – комуплсивното пореметување е анксиозно пореметување кое се карактеризира со постојана присутност на несакани мисли по кои следи порив да се делува во склад со тие мисли и тоа постојано. Симптомите понекогаш може да бидат толку интензивни да влијаат на способноста на извршување на вообичаените секојдневни активности и исполнување на обврските.

СИМПТОМИ

 • Вознемиреност кога некој предмет не е уредно наместен или не е на своето вообичаено место
 • Чести и повторувачки сомнежи дали вратата е заклучена
 • Чести и повторувачки сомнежи дали електорнските уреди и апарати се исклучени
 • Чест страв од контаминација со отрови и болести
 • Избегнување на социјални собирања поради страв од допирање други луѓе
 • Постојано миење раце
 • Постојано броење
 • Постојано проверување
 • Повторување на некои изјави и реченици